Traduzioni giurate - polacco italiano - traduttore madrelingua

20 €
17/07/2018
Salva nei preferiti Preferito
DETTAGLI
Prezzo: 20 €
Comune: Vicenza
DESCRIZIONE
Traduttrice madrelingua polacca residente in Italia offre servizi di traduzione e interpretariato in lingua polacca, francese e italiana:
- traduzioni specialistiche e tecniche in polacco, italiano e francese, (manualistica, bilanci, contratti, corrispondenza aziendale, cataloghi e brochure, siti web)
- traduzioni asseverate dal polacco in italiano (asseverazione presso il tribunale di Vicenza)
- interpretariato in polacco, italiano e francese durante incontri aziendali, fiere, telefonate in Polonia per conto del cliente,
- indagini e ricerche di mercato con lo strumento di Google AdWords.


Polski t?umacz we W?oszech oferuje swoje us?ugi polskim firmom prowadz?cym interesy we W?oszech oraz osobom prywatnym.
- t?umaczenia ustne w?oski – polski na terenie pó?nocnych W?och
- t?umaczenia telefoniczne w?oski – polski
- t?umaczenia wideokonferencji polski – w?oski
- poszukiwanie kontaktów handlowych we W?oszech i w Polsce
- t?umaczenia pisemne w?osko – polskie , polsko – w?oskie
- pomoc prawna we W?oszech dla klientów z Polski,
- pomoc w za?atwianiu spraw urz?dowych we W?oszech
- t?umaczenia zwyk?e j?zyk w?oski polski francuski
- t?umaczenia przysi?g?e j?zyk w?oski polski francuski
- t?umaczenia techniczne j?zyk w?oski polski francuski
- legalizacja, apostille
- t?umaczenie korespondencji handlowej j?zyk w?oski polski francuski

Zapraszam do kontaktu
AGNIESZKA WÓJCIK-RONCAGLIA
T?umacz j?zyka w?oskiego i francuskiego
Skype: agangela
tlumaczjezykawloskiego.it
RISPONDI
RISPONDI

Annunci gratuiti a Vicenza